Skip to product information
1 of 1

WORKSHOP at the ATELIER

WORKSHOP at the ATELIER

Regular price 995 SEK
Regular price Sale price 995 SEK
Sale Sold out
Tax included.
DATE(English below)

Denna 2-timmars kurs är en inspirerande introduktion till växtfärgning där du lär dig att skapa sprakande och färgstarka mönster på textil! 

Fokus ligger på bundle dyeing, en modern teknik som möjliggör direkt överföring av naturliga pigment till tyg. Vi använder oss av en mix mellan blommor, blad, matavfall och traditionella växtfärgnings pigment.

Workshopen hålls på ALICE FINE STUDIO i Stockholm/Liljeholmen av Karin Bjurström. När du anmält dig får du detaljerad information via mail.

Ungefärligt schema:

  • Introduktion och snabb bakgrund om varumärket och dess resa in i växtfärgning.

  • Grundläggande information om naturliga och växtbaserade färger och olika tekniker. Tips och tricks samt användbar läsning i ämnet kommer att delas.

  • Vi analyserar och tittar på mönster tillsammans så att du kan välja vilka färger du vill arbeta med.
  • Demonstration av färgningstekniker.
  • Vi färgar tillsammans!

 

Medtag 2-3 plagg eller mindre tygstycken av naturfibrer att arbeta med. Ett urval av ofärgade sidenprodukter kommer också att finnas till försäljning.

Kursen hålls på svenska eller engelska beroende på deltagarna.
Antal deltagare: 6-8 st.

För frågor, kontakta: info@alicefine.com

Avbokningspolicy 
Workshops kan avbokas upp till 10 dagar före start. Vid avbokning återbetalas kursavgiften minus en avbokningsavgift som uppgår till 15 % av priset. Du kan också överlåta din plats till någon annan om du inte kan delta. Kontakta info@alicefine.com vid avbokning.

 

ENGLISH:
This 2-hour workshop is an inspiring introduction to plant dyeing, where you will learn to create vibrant and colorful patterns on textiles!

The focus is on bundle dyeing, a modern technique that allows the direct transfer of natural pigments to fabric. We use a mix of flowers, leaves, food waste, and traditional plant dye pigments.

The workshop is held at ALICE FINE STUDIO in Stockholm/Liljeholmen by Karin Bjurström. Once you sign up, you will receive detailed information via email.

Approximate schedule:

- Introduction and quick background of the brand and its journey into plant dyeing.
- Basic information about natural and plant-based dyes and various techniques. Tips and tricks, as well as useful reading on the subject, will be shared.
- We analyze and look at patterns together so that you can choose which colors you want to work with.
- Demonstration of dyeing techniques.
- We all dye together!

Bring 2-3 garments or smaller pieces of natural fiber fabrics to work with. A selection of undyed silk products will also be available for purchase.

The course is held in Swedish or English, depending on the participants.
Number of participants: 6-8.
For questions, contact: info@alicefine.com

Cancellation policy:
Workshops can be canceled up to 10 days before the start. If you cancel, the workshop fee will be refunded minus a cancellation fee of 15% of the price. You may also transfer your spot to someone else if you cannot attend. Contact info@alicefine.com for cancellations.

View full details